Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Dâng

Hi sinh 18/8/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ lê văn dâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lê văn dâng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Dâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Dâng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Lộc - Xã Mỹ Lộc - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dâng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Kim Đính - Xã Kim Đính - Huyện Kim Thành - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dâng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhân - Xã Hưng Nhân - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...