Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Đôi

Hi sinh 10/1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Đôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Nậm Loỏng - Huyện Phong Thổ - Lai Châu
 2. Liệt sĩ Văn Đôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Sìn Hồ - Thị Trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đôi

  Nguyên quán Hưng Xuân - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Lê Văn Đôi, nguyên quán Hưng Xuân - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 12/9/1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Lương Văn Đôi

  Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Lương Văn Đôi, nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1949, hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...