Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Kiến

Sinh 1946

Hi sinh 7/4/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Hà Văn Kiến

  Nguyên quán Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hà Văn Kiến, nguyên quán Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1951, hi sinh 01/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Kiến

  Nguyên quán Đồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hà Văn Kiến, nguyên quán Đồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 26/01/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Kiến

  Nguyên quán Tân Hạnh - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Mai Văn Kiến, nguyên quán Tân Hạnh - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 10/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...