Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Lún

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Lún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nông Văn Lún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lún, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lún

  Nguyên quán Minh Đức - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Văn Lún, nguyên quán Minh Đức - Tiên Lãng - Hải Phòng hi sinh 22/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nông Văn Lún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lún, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...