Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Mấng

Hi sinh 11/1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Mấng

  Nguyên quán Thanh Ninh - Điện Biên

  Liệt sĩ Văn Mấng, nguyên quán Thanh Ninh - Điện Biên hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Văn Mấng

  Nguyên quán Thanh Ninh - Điện Biên

  Liệt sĩ Văn Mấng, nguyên quán Thanh Ninh - Điện Biên hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Cà Văn Mấng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cà Văn Mấng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Nậm Loỏng - Huyện Phong Thổ - Lai Châu
 4. Liệt sĩ Lường Văn Mấng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Mấng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Sìn Hồ - Thị Trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
 5. Xem thêm các kết quả khác...