Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Nọi

Sinh 1923

Hi sinh 15/10/1953

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
ĐT: 0223833122

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Nọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Nọi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thượng Bằng La - Xã Thượng Bằng La - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
 2. Liệt sĩ Hà Văn Nọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nọi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quan hoá - Xã Hồi Xuân - Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Nọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nọi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 4. Liệt sĩ Đồng Văn Nọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Nọi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Thị Trấn Bát Xát - Thị Trấn Bát Xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai
 5. Xem thêm các kết quả khác...