Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Pâng

Hi sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Pâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Pâng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 2. Liệt sĩ Văn Pâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Pâng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 3. Liệt sĩ Quàng Văn Pâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Pâng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 4. Liệt sĩ Hà Văn Pâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Pâng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 5. Xem thêm các kết quả khác...