Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Xín

Sinh 1920

Hi sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
ĐT: 0223833122

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Xín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Hồng Sơn - Xã Hồng Sơn - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Xín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Xín, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hợp Đức - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Xín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Xín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại Thắng Thuỷ - Xã Thắng Thuỷ - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Xín Sài Lần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xín Sài Lần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 21/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang TT Phong Hải - Xã Đông Lợi - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai
 5. Xem thêm các kết quả khác...