Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lù Văn Phiêu

Sinh 1944

Hi sinh 11/5/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Phiêu

  Nguyên quán Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Phiêu, nguyên quán Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Phiêu

  Nguyên quán Tự Tâm - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Phiêu, nguyên quán Tự Tâm - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 15/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phan Văn Phiêu

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Phan Văn Phiêu, nguyên quán Thái Bình, sinh 1939, hi sinh 14/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Phiêu

  Nguyên quán Tự Tâm - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Phiêu, nguyên quán Tự Tâm - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 15/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...