Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lừ Văn ón

Hi sinh 2/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thị trấn Bắc Yên, , Huyện Bắc Yên, Sơn La
ĐT: 0223860135

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn ón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lò Văn ón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn ón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Tâm - Xã Thiết Ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ Lò Văn ón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn ón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Tâm - Xã Thiết Ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn ón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...