Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lường Văn Chiến

Sinh 1915

Hi sinh 17/7/1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
ĐT: 0223833122

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Lường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lường

  Nguyên quán Hoàng Sơn - Hoàng Thám - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Văn Lường, nguyên quán Hoàng Sơn - Hoàng Thám - Thanh Hóa hi sinh 12/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Lê Văn Lường

  Nguyên quán Đức Trung - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Văn Lường, nguyên quán Đức Trung - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Lường Văn Phôm

  Nguyên quán Chiềng Phung – Sông Mã - Sơn La

  Liệt sĩ Lường Văn Phôm, nguyên quán Chiềng Phung – Sông Mã - Sơn La hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...