Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lương Văn Đức

Sinh 1962

Hi sinh 28/9/1981

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lương Văn Đức

  Nguyên quán Trung LÝ - Hoàng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lương Văn Đức, nguyên quán Trung LÝ - Hoàng Hóa - Thanh Hóa hi sinh 27/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Lương Văn Đức

  Nguyên quán Hiển Khánh - Vũ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Lương Văn Đức, nguyên quán Hiển Khánh - Vũ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1962, hi sinh 28 - 09 - 1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Văn Đức

  Nguyên quán Dinh sơn - Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Lương Văn Đức, nguyên quán Dinh sơn - Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 06/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lương Văn Đức

  Nguyên quán Dinh sơn - Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Lương Văn Đức, nguyên quán Dinh sơn - Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 06/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lương Văn Đức

  Nguyên quán Hiển Khánh - Vũ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Lương Văn Đức, nguyên quán Hiển Khánh - Vũ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1962, hi sinh 28/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...