Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lương Văn Ngọt

Hi sinh 13/4/1974

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lương Hồng Ngọt

  Nguyên quán Thăng Long - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Lương Hồng Ngọt, nguyên quán Thăng Long - Nông Cống - Thanh Hoá, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Hồng Ngọt

  Nguyên quán Thăng Long - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lương Hồng Ngọt, nguyên quán Thăng Long - Nông Cống - Thanh Hóa, sinh 1954, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Hồng Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hồng Ngọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Ngọt

  Nguyên quán Thạch Cống - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngọt, nguyên quán Thạch Cống - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1966, hi sinh 6/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...