Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lường văn Lả

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Lả

  Nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Văn Lả, nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 10/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Lả

  Nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Văn Lả, nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lò Văn Lả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Lả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Hưng Khánh - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ An Nhơn Tây Củ Chi - Xã An Nhơn Tây - Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...