Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận

Nguyên quán Vũ Hồng - Vũ Tiên - Thái Bình

Sinh 1948

Hi sinh 15/08/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận

  Nguyên quán Vũ Hồng - Vũ Tiên - Thái Bình

  Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận, nguyên quán Vũ Hồng - Vũ Tiên - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tây Giang - Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Thị Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thị Nhuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thạch thành - Xã Thành Thọ - Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...