Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lưu Văn Tư

Hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, Cai Lậy
ĐT: 098 926 00 12 - 073. 3826418 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 29/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Thạch đà - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Yên Nghĩa - Huyện Hoài Đức - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...