Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lưu Văn Tư

Hi sinh 2/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Thạch đà - Vĩnh Phúc

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động-Thương binh và Xã Hội
xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 04.38169266 - 04.38174789
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN MÊ LINH
Xã Thanh Lâm Mê Linh, Hà Nội
ĐT: (04) 38169212

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 29/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Yên Nghĩa - Huyện Hoài Đức - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...