Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lưu Văn Tư

Sinh 1951

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Yên Nghĩa - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ YÊN NGHĨA
Tại Ubnd Xã Yên Nghĩa, Hà Nội
ĐT: (04) 33570160
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HOÀI ĐỨC
Thị Trấn Trạm Trôi Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: (04) 33664304

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 29/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán Thanh Đa - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Lưu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Thạch đà - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...