Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lý Mã Điền

Nguyên quán Văn Trấn - Nguyên Bình - Cao Lạng

Sinh 1946

Hi sinh 29/08/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Điền

  Nguyên quán Văn Trấn - Nguyên Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Điền, nguyên quán Văn Trấn - Nguyên Bình - Cao Lạng, sinh 1946, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Ngọc Điền

  Nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Ngọc Điền, nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Quang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...