Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lý Mai

Sinh 1930

Hi sinh 10/4/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai

  Nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Mai, nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Quang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ MAI

  Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ MAI , nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1940, hi sinh 02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Mai

  Nguyên quán Mỹ Lộ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Mai , nguyên quán Mỹ Lộ - Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai

  Nguyên quán . - Mỹ Lộ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Mai , nguyên quán . - Mỹ Lộ - Hà Nam Ninh hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai

  Nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Mai, nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 10/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Quang - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...