Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lý Văn Cổn

Hi sinh 29/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn

  Nguyên quán Thanh Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn, nguyên quán Thanh Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn

  Nguyên quán Cẩm Nam - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn, nguyên quán Cẩm Nam - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1947, hi sinh 02/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn

  Nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn, nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 20 - 11 - 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn

  Nguyên quán An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn, nguyên quán An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...