Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lý Văn Sơn

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Banr Luống – Hoàng Su Phí - Hà Giang

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Banr Luống – Hoàng Su Phí - Hà Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Hiếu - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Banr Luống – Hoàng Su Phí - Hà Giang

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Banr Luống – Hoàng Su Phí - Hà Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Tầm Vu - Cần Thơ
 5. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 6. Xem thêm các kết quả khác...