Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mạ Hùng Piêng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vĩ Văn Piêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vĩ Văn Piêng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 2. Liệt sĩ Cầm Văn Piêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn Piêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 6/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 23/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Tam Quan - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...