Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Hồng Thái

Nguyên quán Nga Thạch - Nga Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1951

Hi sinh 16/02/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Hiếu - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán Hồi Ninh - Kim Sơn - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán Hồi Ninh - Kim Sơn - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 23 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...