Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Thanh Tùng

Hi sinh 24/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Thanh Tùng

  Nguyên quán Triệu Đinh - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Mai Thanh Tùng, nguyên quán Triệu Đinh - Nam Ninh - Nam Hà hi sinh 24 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Thanh Tùng

  Nguyên quán Phong Châu - Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Thanh Tùng, nguyên quán Phong Châu - Tiên Hưng - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 29/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Mai Thanh Tùng

  Nguyên quán Triệu Đinh - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Mai Thanh Tùng, nguyên quán Triệu Đinh - Nam Ninh - Nam Hà hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Thanh Tùng

  Nguyên quán Phong Châu - Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Thanh Tùng, nguyên quán Phong Châu - Tiên Hưng - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 29/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Mai Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...