Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Văn Hần

Nguyên quán Nga An - Nga Sơn - Thanh Hóa

Sinh 1935

Hi sinh 9/11/1968

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Văn Hần

  Nguyên quán Nga An - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Văn Hần, nguyên quán Nga An - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1935, hi sinh 09/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Hần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hần

  Nguyên quán Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Văn Hần, nguyên quán Nông Cống - Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...