Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Văn Hần

Nguyên quán Nga An - Nga Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1935

Hi sinh 09/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Văn Hần

  Nguyên quán Nga An - Nga Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Mai Văn Hần, nguyên quán Nga An - Nga Sơn - Thanh Hóa, sinh 1935, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Hần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hần

  Nguyên quán Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Văn Hần, nguyên quán Nông Cống - Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...