Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Văn Hanh

Sinh 1954

Hi sinh 3/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Văn Hanh

  Nguyên quán Thái Thuần - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Văn Hanh, nguyên quán Thái Thuần - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 03/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Hanh

  Nguyên quán Quảng Bình

  Liệt sĩ Mai Văn Hanh, nguyên quán Quảng Bình hi sinh 24935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Hanh

  Nguyên quán Thái Thuần - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Văn Hanh, nguyên quán Thái Thuần - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Hanh

  Nguyên quán Quảng Bình

  Liệt sĩ Mai Văn Hanh, nguyên quán Quảng Bình hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 6. Xem thêm các kết quả khác...