Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Văn Kính

Sinh 1916

Hi sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại Phan Sào Nam - Xã Phan Sào Nam - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0321.3.850.417 (UBND huyện) - 03213.515 389 (Sở LĐTBXH)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Hồng Quang - Huyện Ân Thi - Hưng Yên
 2. Liệt sĩ Mai Trọng Kính

  Nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Trọng Kính, nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1947, hi sinh 26/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Trọng Kính

  Nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Mai Trọng Kính, nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hóa, sinh 1947, hi sinh 26/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Viết Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Viết Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1953, hiện đang yên nghỉ tại Hà Phúc - Xã Hải Hà - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...