Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Văn Lụt

Hi sinh 20/5/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Văn Lụt

  Nguyên quán Đông Quang - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Văn Lụt, nguyên quán Đông Quang - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 20 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Lụt

  Nguyên quán Đông Quang - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Văn Lụt, nguyên quán Đông Quang - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Lụt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Lụt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ văn hữu lụt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn hữu lụt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...