Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Văn Xính

Nguyên quán Trung Tú - ứng Hòa - Hà Tây

Hi sinh 24/4/1975

Cấp bậc Chuẩn úy

Đơn vị F 7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Văn Xính

  Nguyên quán Trung Tú - ứng Hòa - Hà Tây

  Liệt sĩ Mai Văn Xính, nguyên quán Trung Tú - ứng Hòa - Hà Tây hi sinh 24/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Mai Văn Xính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Xính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính, nguyên quán Sông Bé hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính

  Nguyên quán Hàm Đức - Hàm Thuận - Thuận Hải

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính, nguyên quán Hàm Đức - Hàm Thuận - Thuận Hải hi sinh 10/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...