Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mậu

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 3. Liệt sĩ Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Lức - Xã An Thạnh - Huyện Bến Lức - Long An
 4. Liệt sĩ Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Hiền ninh - Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...