Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ NG QUANG THẾ

Nguyên quán Quãng Xương - Thanh Hóa

Sinh 1956

Hi sinh 14/4/1975

Đơn vị Trung sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NG QUANG

  Nguyên quán Diên Hòa - Diên Khanh

  Liệt sĩ NG QUANG, nguyên quán Diên Hòa - Diên Khanh, sinh 1958, hi sinh 28/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ NG VĂN THẾ

  Nguyên quán Cam Hòa - Cam Ranh

  Liệt sĩ NG VĂN THẾ, nguyên quán Cam Hòa - Cam Ranh hi sinh 18/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Ng Quang Điềm

  Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Ng Quang Điềm, nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ NG QUANG HÙNG

  Nguyên quán Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NG QUANG HÙNG, nguyên quán Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa hi sinh 22/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...