Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ NG THÔNG

Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1933

Hi sinh 13/6/1947

Đơn vị Du kích Xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái, sinh 1941, hi sinh 13/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái, sinh 1941, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...