Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ng Hy

Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

Hi sinh 13/8/1931

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 thị trấn, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912. 922. 859 (Trưởng phòng) - 0982.762.348 (Phó phòng) - 0989. 463. 434 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ng Hy

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Ng Hy, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 31/3/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Ng Hy

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Ng Hy, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 31/3/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Ng Hy

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Ng Hy, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 13/8/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Ng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...