Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Bá Kha

Sinh 26/

Hi sinh 31/5/1985

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Lã - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN GIA LÂM
8 Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: (04) 38276212

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Kha

  Nguyên quán Phước Thắng - Phước Vân - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Kha, nguyên quán Phước Thắng - Phước Vân - Nghĩa Bình hi sinh 9/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...