Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Chí

Sinh 1929

Hi sinh 5/12/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Chí

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Ngô Chí, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 12/05/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Chí

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Ngô Chí, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tân - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ ngô chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ngô chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Ngô Chí Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Chí Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...