Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Đình Hải

Nguyên quán Anh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

Sinh 1953

Hi sinh 8/11/1972

Đơn vị F320

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 28/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Cảnh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Cảnh Tân - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 08/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Anh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Anh Tân - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Cảnh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Cảnh Tân - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...