Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Gia

Sinh 1938

Hi sinh 27/11/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Gia Bảo

  Nguyên quán Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngô Gia Bảo, nguyên quán Hưng Hà - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Gia Cam

  Nguyên quán Kỳ Phú - Đại Từ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Ngô Gia Cam, nguyên quán Kỳ Phú - Đại Từ - Bắc Thái, sinh 1947, hi sinh 26/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Gia Chúc

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ Ngô Gia Chúc, nguyên quán Hà Bắc, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Ngô Gia Hoà

  Nguyên quán Yên Lợi - Ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Ngô Gia Hoà, nguyên quán Yên Lợi - Ý Yên - Hà Nam Ninh hi sinh 15/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...