Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Quang ủi

Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1949

Hi sinh 24/4/1972

Cấp bậc Hạ sĩ Tiểu đội phó

Đơn vị D7 KT

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Quang ủi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang ủi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lò Văn ủi

  Nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu

  Liệt sĩ Lò Văn ủi, nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu hi sinh 1/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Lò Văn ủi

  Nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu

  Liệt sĩ Lò Văn ủi, nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu hi sinh 1/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đặng Văn ủi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn ủi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Liên Hồng - Xã Liên Hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...