Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Sách

Hi sinh 3/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 18/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Giang - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Thuận - Xã Phước Thuận - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 4. Liệt sĩ Ngô Tấn Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tấn Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Châu - Xã Hoà Phong - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...