Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Thị Thanh Liễu

Hi sinh 1/6/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ ngô liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ngô liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Ngô Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Thị Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...