Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ

Hi sinh 10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/07/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mai Lâm - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ ngô tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ngô tuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...