Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Văn Chung

Sinh 1949

Hi sinh 27/12/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Chung

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Ngô Văn Chung, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Chung

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Ngô Văn Chung, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Chung

  Nguyên quán Cẩm Sơn - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Ngô Văn Chung, nguyên quán Cẩm Sơn - Cẩm Thủy - Thanh Hóa hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Chung

  Nguyên quán Ông ích Khiêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Ngô Văn Chung, nguyên quán Ông ích Khiêm - Hà Nội, sinh 1945, hi sinh 21/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 6. Xem thêm các kết quả khác...