Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Văn Nhơn

Hi sinh 8/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Ngô Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Liên - Xã Hòa Liên - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 3. Liệt sĩ Ngô Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Đình Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đình Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...