Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

Hi sinh 4/2/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

  Nguyên quán Phong Vân - Quốc Oai - Hà Nội

  Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh, nguyên quán Phong Vân - Quốc Oai - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 2/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

  Nguyên quán Trường Giang - Tiên Sơn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh, nguyên quán Trường Giang - Tiên Sơn - Hà Bắc, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 02/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...