Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Văn Vệ

Sinh 1939

Hi sinh 25/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Vệ

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Ngô Văn Vệ, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây, sinh 1939, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Vệ

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Ngô Văn Vệ, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây, sinh 1939, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ ngô quang vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ngô quang vệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Văn Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Vệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...