Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm

Sinh 1933

Hi sinh 16/7/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm

  Nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm, nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1933, hi sinh 16/07/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm

  Nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm, nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1933, hi sinh 16/07/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm

  Nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm, nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1933, hi sinh 16/07/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Ba dốc - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...