Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngon

Hi sinh 1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngon

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Ngon, nguyên quán An Giang hi sinh 04/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Ngon

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Ngon, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Ngon

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Ngon, nguyên quán An Giang hi sinh 4/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...