Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh

Nguyên quán Phú Lệnh - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh 1949

Hi sinh 23/9/1970

Cấp bậc B1

Đơn vị C50 - Đ500 - CHC

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán Biên Châu - Thanh Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán Biên Châu - Thanh Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1947, hi sinh 2/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh

  Nguyên quán Thanh Sơn - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh, nguyên quán Thanh Sơn - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1944, hi sinh 15/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh

  Nguyên quán Phú Lệnh - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh, nguyên quán Phú Lệnh - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1949, hi sinh 23/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán Biên Châu - Thanh Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán Biên Châu - Thanh Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1947, hi sinh 2/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...